Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Allerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Allerød   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   12.901    +98.618  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   2.044    +5.475  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   49.259    +31.069  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   365.008    +360.514  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   134.156    +206.441  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   870.739    +1.178.544  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   175.875    +258.517  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   1.609.982    +2.139.178  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   59.387    +2.719  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   9.289    +1.850  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.426    +1.669  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   -8.293    -3.509  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   3.798    -630  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -179    -79  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   60.062    +5.986  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   245    +3.245  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   47.912    +2.295  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   11.070    -1.561  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.227    +175  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.357    +336  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   10.123    -1.129  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   10.219    -3.137  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   -1.784    +9.323  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   2.401    +10.191  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune