Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kalundborg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   39.061    +96.405  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   -2.388    +9.508  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   94.673    -9.533  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   641.071    +127.768  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   269.888    +71.730  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   2.427.430    -306.166  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   334.825    +110.626  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   3.804.560    +100.338  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   44.434    +19.900  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   5.487    +6.006  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   3.043    +687  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   24.357    -38.147  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   4.510    -1.026  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   -415    -129  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   137    +372  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   77.209    -9.598  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   3.288    +254  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   49.879    +1.948  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.927    +54  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.143    +303  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   1.408    +320  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   6.297    +3.139  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   172    +489  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   5.365    +4.610  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   4.090    +3.022  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune