Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kalundborg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   31.806    +79.713  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   7.334    +185  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   87.732    -7.404  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   637.361    +88.161  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   265.714    +74.883  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.320.272    -270.989  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   312.082    +122.310  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   3.662.301    +86.859  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.468    +19.638  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   5.416    +5.723  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   4.372    -1.277  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   25.662    -37.464  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.511    -1.343  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -603    +345  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   130    +123  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   75.605    -9.557  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.304    +186  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   47.984    +2.223  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.469    +40  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.115    +287  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.260    +433  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.228    +2.766  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   6.424    +658  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   2.143    +5.396  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   5.656    +6.936  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune