Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aalborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aalborg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   197.200    -85.681  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -2.395    +9.914  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   369.739    -289.411  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   2.539.030    -1.813.508  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   1.033.045    -692.448  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   9.213.730    -7.164.447  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   1.358.849    -924.457  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   14.709.198    -10.960.038  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.567    +19.539  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.098    +7.041  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.229    +1.866  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   17.897    -29.699  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.850    -1.682  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   20    -278  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   695    -442  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   65.602    +446  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.693    +797  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   43.911    +6.296  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.171    +1.338  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.756    -354  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.404    +289  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.631    +1.363  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   10.347    -3.265  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   951    +6.588  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   3.994    +7.380  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune