Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Norddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Norddjurs   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   13.758    +97.761  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   0    +7.519  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   68.360    +11.968  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   453.293    +272.229  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   216.051    +124.546  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.735.380    +313.903  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   284.516    +149.876  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.771.358    +977.802  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   43.246    +18.860  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.980    +7.159  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   905    +2.190  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   29.413    -41.215  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.219    -2.051  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -264    +6  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   823    -570  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   75.077    -9.029  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.559    -69  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   50.086    +121  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.681    +828  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.925    -523  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.815    -122  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   5.349    +3.645  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   19.790    -12.708  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   5.761    +1.778  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   11.715    -341  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune