Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Langeland   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   6.419    +129.047  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   0    +7.120  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   27.036    +58.104  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   146.463    +622.376  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   96.272    +245.346  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   733.246    +1.388.018  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   113.909    +331.542  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   1.123.345    +2.781.553  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   45.286    +19.048  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   4.486    +7.007  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   293    +3.437  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   39.199    -52.989  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   6.129    -2.645  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   -146    -398  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   87.268    -19.657  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   836    +2.706  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   59.563    -7.736  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.331    +650  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.354    +92  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   2.089    -361  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   4.630    +4.806  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   1.477    -816  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   17.949    -7.974  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   918    +6.194  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune