Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Langeland   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   5.361    +106.158  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   0    +7.519  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   26.988    +53.340  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   146.418    +579.104  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   95.789    +244.808  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   711.737    +1.337.546  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   107.763    +326.629  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   1.094.056    +2.655.104  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.964    +19.142  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.182    +6.957  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   331    +2.764  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   39.011    -50.813  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   6.054    -2.886  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -42    -216  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   85.388    -19.340  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   812    +2.678  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   58.080    -7.873  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.722    +787  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.364    +38  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   2.129    -436  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   4.310    +4.684  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   15.494    -8.412  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   -1.768    +9.307  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   1.776    +10.816  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune