Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hvidovre   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   102.097    +9.422  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   6.233    +1.286  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   98.552    -18.224  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   800.837    -75.315  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   319.247    +21.350  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.492.458    -443.175  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   443.143    -8.751  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   4.262.567    -513.407  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   46.587    +15.519  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   8.581    +2.558  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.731    +1.364  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   21.694    -33.496  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.484    -2.316  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -388    +130  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   28    +225  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   78.110    -12.062  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.632    +858  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   55.009    -4.802  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   11.197    -1.688  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.763    -361  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.748    -55  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   10.798    -1.804  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   8.905    -1.823  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   9.653    -2.114  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   10.726    +648  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune