Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Svendborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Svendborg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   38.936    +85.933  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   -1.323    +1.962  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   70.153    +15.354  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   652.069    +46.139  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   319.906    +4.825  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   2.544.753    -616.050  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   406.033    +18.120  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   4.030.527    -443.717  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   43.445    +18.661  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.745    +7.394  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   479    +2.616  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   23.205    -35.007  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.937    -1.769  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -585    +327  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   214    +39  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   69.926    -3.878  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.849    +641  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   46.710    +3.497  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.676    +833  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.380    +22  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.577    +116  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.475    +2.519  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   22.349    -15.267  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   417    +7.122  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   3.836    +8.756  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune