Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Samsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Samsø   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   7.571    +103.948  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   1.135    +6.384  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   -2.109    +82.437  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   43.353    +682.169  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   25.540    +315.057  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   183.897    +1.865.386  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   50.651    +383.741  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   310.038    +3.439.122  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   44.319    +17.787  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   6.597    +4.542  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   478    +2.617  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   38.472    -50.274  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   11.686    -8.518  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -776    +518  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   89.095    -23.047  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.195    +1.295  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   65.295    -15.088  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.178    +1.331  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.244    +158  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.988    -295  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   5.142    +3.852  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   117.833    -110.751  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   13.872    -6.333  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   16.547    -3.955  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune