Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Billund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Billund   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   10.245    +101.274  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -1.293    +8.812  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   55.008    +25.320  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   368.310    +357.212  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   155.861    +184.736  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.147.170    +902.113  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   205.181    +229.211  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   1.940.482    +1.808.678  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.350    +19.756  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   2.384    +8.755  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   18.673    -15.578  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   11.715    -23.517  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.280    -2.112  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -357    +99  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   1.805    -1.552  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   74.223    -8.175  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   4.670    -1.180  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   49.770    +437  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.704    -195  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.562    -160  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.702    -9  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.315    +2.679  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   3.949    +3.133  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   10.727    -3.188  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   10.198    +1.176  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune