Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sorø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Sorø   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   15.730    +95.789  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -4.141    +11.660  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   41.748    +38.580  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   369.638    +355.884  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   170.905    +169.692  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.278.524    +770.759  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   233.944    +200.448  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.106.348    +1.642.812  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   46.383    +15.723  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.625    +7.514  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   509    +2.586  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   20.662    -32.464  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.268    -1.100  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   102    -360  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   847    -594  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   70.161    -4.113  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.575    -85  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   47.039    +3.168  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.690    -181  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.215    +187  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.496    +197  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.078    +2.916  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   21.274    -14.192  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   1.239    +6.300  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   5.665    +5.709  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune