Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hjørring Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hjørring   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   26.707    +84.812  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -6.751    +14.270  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   94.736    -14.408  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   744.080    -18.558  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   382.675    -42.078  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   3.114.386    -1.065.103  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   492.123    -57.731  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   4.847.956    -1.098.796  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   43.636    +18.470  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.651    +6.488  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.077    +2.018  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   25.673    -37.475  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.419    -2.251  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -40    -218  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   1.137    -884  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   74.379    -8.331  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   1.845    +1.645  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   50.187    +20  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.461    +1.048  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.490    -88  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.938    -245  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   5.617    +3.377  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   21.829    -14.747  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   -326    +7.865  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   5.153    +6.221  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune