Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Thisted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Thisted   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   10.217    +101.302  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -3.718    +11.237  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   92.332    -12.004  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   551.640    +173.882  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   246.065    +94.532  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.893.658    +155.625  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   324.296    +110.096  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   3.114.490    +634.670  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   43.139    +18.967  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   2.715    +8.424  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   572    +2.523  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   25.507    -37.309  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.655    -2.487  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -96    -162  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   2.048    -1.795  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   71.503    -5.455  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   4.439    -949  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   47.707    +2.500  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.584    +925  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.450    -48  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.587    +106  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.327    +2.667  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   15.176    -8.094  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   3.517    +4.022  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   7.582    +3.792  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune