Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brønderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Brønderslev   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   48.611    +62.908  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -502    +8.021  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   53.201    +27.127  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   456.206    +269.316  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   193.278    +147.319  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.647.190    +402.093  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   276.819    +157.573  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.674.803    +1.074.357  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.477    +19.629  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   2.800    +8.339  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   678    +2.417  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   26.569    -38.371  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.051    -1.883  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -87    -171  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   276    -23  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   73.517    -7.469  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   1.879    +1.611  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   50.619    -412  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.460    +49  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.197    +205  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.586    +107  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.767    +2.227  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   16.273    -9.191  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   5.554    +1.985  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   9.222    +2.152  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune