Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holbæk   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   60.587    +50.932  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -9    +7.528  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   74.916    +5.412  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   905.943    -180.421  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   392.565    -51.968  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.987.838    -938.555  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   472.435    -38.043  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   4.894.275    -1.145.115  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   45.028    +17.078  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.797    +7.342  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   507    +2.588  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   20.290    -32.092  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.680    -1.512  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -372    +114  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   67.437    -1.389  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.967    +523  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   44.372    +5.835  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   7.740    +1.769  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.363    +39  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.328    +365  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.838    +2.156  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   16.804    -9.722  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   1.833    +5.706  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   6.229    +5.145  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune