Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ringsted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ringsted   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   44.741    +66.778  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -14.264    +21.783  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   62.476    +17.852  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   449.330    +276.192  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   191.225    +149.372  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.458.119    +591.164  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   261.804    +172.588  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.453.431    +1.295.729  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   45.661    +16.445  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.916    +7.223  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   664    +2.431  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   21.116    -32.918  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.594    -1.426  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -184    -74  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   676    -423  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   70.308    -4.260  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.529    +961  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   48.766    +1.441  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.567    -58  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.416    -14  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.672    +21  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.708    +1.286  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   12.095    -5.013  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   5.387    +2.152  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   9.742    +1.632  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune