Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rebild Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rebild   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   18.598    +116.868  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   -3.095    +10.215  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   40.765    +44.375  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   427.876    +340.963  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   156.570    +185.048  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   1.204.682    +916.582  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   215.771    +229.680  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   2.061.167    +1.843.731  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   47.272    +17.062  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   2.865    +8.628  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   655    +3.075  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   13.641    -27.431  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   4.857    -1.373  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   -116    -428  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   566    -57  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   64.182    +3.429  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   2.908    +634  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   46.364    +5.463  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   10.228    -247  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.324    +122  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   1.819    -91  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   9.106    +330  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   -373    +1.034  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   13.732    -3.757  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   3.472    +3.640  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune