Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejle Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vejle   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   75.235    +36.284  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -12.790    +20.309  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   175.739    -95.411  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   1.380.733    -655.211  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   648.654    -308.057  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   4.441.524    -2.392.241  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   608.742    -174.350  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   7.317.837    -3.568.677  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   41.906    +20.200  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.264    +6.875  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   885    +2.210  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   16.348    -28.150  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.371    -1.203  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   56    -314  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   562    -309  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   63.493    +2.555  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.165    +325  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   40.936    +9.271  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.196    +313  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.161    +241  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.608    +85  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.191    +1.803  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   11.405    -4.323  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   7.263    +276  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   12.010    +582  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune