Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nyborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nyborg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   28.080    +83.439  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -5.688    +13.207  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   53.574    +26.754  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   356.993    +368.529  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   196.322    +144.275  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.464.950    +584.333  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   285.278    +149.114  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.379.509    +1.369.651  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   43.993    +18.113  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.834    +7.305  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   405    +2.690  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   26.564    -38.366  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.806    -1.638  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   99    -357  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   249    +4  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   75.703    -9.655  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.103    +387  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   49.699    +508  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.235    +1.274  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.599    -197  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.645    +48  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   5.988    +3.006  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   586    +6.496  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   9.765    -2.226  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   13.281    -1.907  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune