Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Albertslund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Albertslund   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   62.762    +72.704  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   -16.917    +24.037  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   57.461    +27.679  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   430.240    +338.599  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   173.066    +168.552  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   1.463.916    +657.348  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   294.460    +150.991  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   2.464.988    +1.439.910  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   44.325    +20.009  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   8.831    +2.662  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   1.493    +2.237  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   36.098    -49.888  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   5.543    -2.059  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   -372    -172  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   1.064    -555  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   92.689    -25.078  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   4.223    -681  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   65.259    -13.432  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   12.925    -2.944  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   2.017    -571  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   1.983    -255  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   9.901    -465  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   -436    +1.097  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   31.453    -21.478  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   4.392    +2.720  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune