Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Albertslund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Albertslund   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   64.342    +47.177  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -5.362    +12.881  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   49.808    +30.520  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   414.064    +311.458  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   161.534    +179.063  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.473.575    +575.708  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   283.757    +150.635  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.441.718    +1.307.442  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.380    +19.726  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   8.749    +2.390  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   387    +2.708  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   38.280    -50.082  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.854    -2.686  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -655    +397  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   2.928    -2.675  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   93.154    -27.106  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   5.739    -2.249  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   62.425    -12.218  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   12.966    -3.457  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.940    -538  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.826    -133  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   9.502    -508  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   27.384    -20.302  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   1.554    +5.985  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   5.399    +5.975  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune