Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Furesø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Furesø   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   63.834    +47.685  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   1.482    +6.037  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   65.194    +15.134  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   597.632    +127.890  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   240.262    +100.335  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.492.212    +557.071  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   308.937    +125.455  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.769.553    +979.607  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   61.145    +961  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   7.985    +3.154  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   926    +2.169  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   -2.701    -9.101  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   3.242    -74  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -305    +47  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   966    -713  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   65.716    +332  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   1.716    +1.774  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   51.057    -850  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   11.082    -1.573  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.707    -305  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.749    -56  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   9.994    -1.000  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   58.892    -51.810  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   2.387    +5.152  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   7.892    +3.482  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune