Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lejre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lejre   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   11.440    +113.429  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   -2.021    +2.660  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   47.841    +37.666  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   343.213    +354.995  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   153.378    +171.353  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   975.361    +953.342  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   195.273    +228.880  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   1.724.485    +1.862.325  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   48.628    +13.478  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   5.783    +5.356  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.229    +1.866  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   9.342    -21.144  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.436    -1.268  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -296    +38  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   63.559    +2.489  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.058    +432  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   45.790    +4.417  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.889    -380  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.194    +208  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.686    +7  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   8.417    +577  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   18.208    -11.126  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   3.356    +4.183  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   8.018    +4.574  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune