Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Københavns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Københavns   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   644.431    -586.605  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   10,5    +9,0  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   59.183    -49.178  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   13.768    -12.726  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
5,7   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
25,2   51,5    -26,3  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
42,7   33,1    +9,6  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
6,3   18,4    -12,1  

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2020)
17   1.076    -1.059  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2020) (Dage)
17   18    -1  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.780,00    +54,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   47,00    +9,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   65.320    -6.304  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   14.176    +6.144  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2020) (%)
39,6   55,3    -15,7  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2020) (Timer)
3,0   3,4    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2020) (Timer)
2,8   2,5    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2020) (Timer)
3,4   2,3    +1,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2020) (Timer)
1,2   0,8    +0,4  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
2.392   2.985    -593  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2020)
2.736   22.201    -19.465  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2020)
631,3   848,7    -217,4  
Modtagere af genoptræning (2020)
294,7   753,5    -458,8  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2020)
297,9   85,4    +212,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2020)
38,7   9,8    +28,9  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune