Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Københavns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Københavns   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   765.525    -640.656  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   2.863    -2.224  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   582.818    -497.311  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   5.911.508    -5.213.300  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   3.157.426    -2.832.695  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   24.298.275    -22.369.572  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   5.384.811    -4.960.658  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   40.103.226    -36.516.416  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   46.046    +16.060  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   8.398    +2.741  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   2.569    +526  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   11.024    -22.826  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   3.770    -602  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -1.023    +765  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   470    -217  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   67.800    -1.752  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   6.101    -2.611  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   44.265    +5.942  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   6.891    +2.618  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.212    +190  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.750    -57  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   10.271    -1.277  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2020) (Kr.)
10.714   4.339    +6.375  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2020) (Kr.)
9.440   22.084    -12.644  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2021) (Kr.)
13.876   26.585    -12.709  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune