Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Randers   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   49.359    +62.160  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -24.617    +32.136  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   155.619    -75.291  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   1.202.429    -476.907  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   534.220    -193.623  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   4.538.496    -2.489.213  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   609.367    -174.975  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   7.064.873    -3.315.713  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.694    +19.412  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.567    +7.572  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   662    +2.433  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   23.946    -35.748  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.365    -2.197  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -80    -178  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   597    -344  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   70.338    -4.290  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.622    +868  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   45.477    +4.730  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.658    +851  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.951    -549  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.602    +91  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.035    +1.959  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   15.710    -8.628  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   3.548    +3.991  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   6.363    +6.229  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune