Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejle Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vejle   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   119.060    -61.234  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   13,1    +0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
9   27    -18  
Antal normalklasser (2022)
270   497    -227  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
654   390    +264  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
21,7   21,2    +0,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   19,8    -7,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
69.640   74.273    -4.633  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   70.196    +284  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
5.922   9.191    -3.269  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.196    +313  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   70.196    +284  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
3.519   4.146    -627  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
1.141   2.217    -1.076  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
5.874   24.189    -18.315  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.675   4.639    -2.964  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
6.634   14.080    -7.446  
Lange videregående uddannelser (2021)
9.926   7.067    +2.859  
Bacheloruddannelser (2021)
2.000   934    +1.066  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
1.474   411    +1.063  
Uoplyst uddannelse (2021)
344   871    -527  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
1.531   1.294    +237  
Venteliste - musikskole (2021)
385   227    +158  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   78    -57  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   1.313    +352  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   239    +1.603  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune