Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Høje-Taastrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Høje-Taastrup   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   50.759    +5.455  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,5    +0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   10    -1  
Antal normalklasser (2019)
267   206    +61  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   454    +221  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   22,0    +0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   22,9    -10,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   85.116    -26.509  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   58.000    -8.671  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   8.818    -3.630  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   10.557    -1.559  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   77.114    -12.568  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   2.024    +1.327  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   816    +216  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   10.678    -4.347  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   2.024    -280  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.270    +1.980  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.538    +6.235  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   450    +876  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   248    +976  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   703    +63  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   714    +1.159  
Venteliste - musikskole (2019)
433   71    +362  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   39    -13  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   2.280    -986  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   783    +898  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune