Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Høje-Taastrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Høje-Taastrup   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   50.759    +5.455  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,4    +0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   10    -1  
Antal normalklasser (2020)
276   205    +71  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   450    +230  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,0    +0,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   22,9    -10,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   93.169    -27.867  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   61.580    -11.034  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   8.942    -3.700  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   11.209    -1.771  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   82.743    -15.356  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   2.024    +1.327  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   816    +216  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   10.678    -4.347  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   2.024    -280  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.270    +1.980  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.538    +6.235  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   450    +876  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   248    +976  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   703    +63  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   714    +1.159  
Venteliste - musikskole (2019)
433   71    +362  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   39    -13  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   2.280    -986  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   783    +898  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune