Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Syddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Syddjurs   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   42.962    +13.252  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,9    +1,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   10    -1  
Antal normalklasser (2020)
276   178    +98  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   381    +299  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,4    +0,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   20,8    -8,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   69.719    -4.417  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   48.116    +2.430  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   9.365    -4.123  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.678    +760  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   68.029    -642  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.272    +2.079  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   589    +443  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   10.248    -3.917  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.421    +323  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.374    +1.876  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.868    +6.905  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   348    +978  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   145    +1.079  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   331    +435  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   805    +1.068  
Venteliste - musikskole (2019)
433   100    +333  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.400    -106  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.228    +453  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune