Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Syddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Syddjurs   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   44.207    +14.227  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,2    +1,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   10    -1  
Antal normalklasser (2023)
268   181    +87  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   392    +258  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   21,7    +0,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   20,8    -8,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   74.198    +1.181  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   53.939    +2.297  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   9.461    -3.202  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.917    +1.064  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   73.651    +1.342  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   1.320    +2.145  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   635    +540  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   9.823    -4.060  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   1.546    +164  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   4.864    +1.927  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   2.359    +7.828  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   420    +1.669  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   202    +1.384  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   256    +74  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   535    +686  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune