Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Favrskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Favrskov   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   48.397    +7.817  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   15,8    -1,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   13    -4  
Antal normalklasser (2020)
276   275    +1  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   456    +224  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,6    +0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   10,9    +1,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   68.748    -3.446  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   53.465    -2.919  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   5.666    -424  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   10.072    -634  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   64.083    +3.304  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.319    +2.032  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   572    +460  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   11.205    -4.874  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.921    -177  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   5.060    +1.190  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.706    +6.067  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   372    +954  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   303    +921  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   306    +460  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   865    +1.008  
Venteliste - musikskole (2019)
433   152    +281  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   24    +2  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.338    -44  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.183    +498  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune