Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Favrskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Favrskov   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   48.397    +7.817  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   16,0    -2,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   13    -4  
Antal normalklasser (2019)
267   278    -11  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   473    +202  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   22,1    +0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   10,9    +1,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   63.610    -5.003  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   51.493    -2.164  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   5.353    -165  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   9.827    -829  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   61.567    +2.979  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.319    +2.032  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   572    +460  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   11.205    -4.874  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.921    -177  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   5.060    +1.190  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.706    +6.067  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   372    +954  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   303    +921  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   306    +460  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   865    +1.008  
Venteliste - musikskole (2019)
433   152    +281  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   24    +2  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.338    -44  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.183    +498  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune