Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Samsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Samsø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   3.775    +54.659  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   9,5    +3,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   1    +8  
Antal normalklasser (2023)
268   10    +258  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   248    +402  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   23,6    -1,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   38,4    -25,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   119.257    -43.878  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   82.678    -26.442  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   10.232    -3.973  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.852    +1.129  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   97.549    -22.556  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   117    +3.348  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   16    +1.159  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   883    +4.880  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   114    +1.596  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   374    +6.417  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   178    +10.009  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   47    +2.042  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   9    +1.577  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   43    +287  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   -    +1  
Musikskoler, private (2022)
0   -    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   -    +1.221  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   -    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   -    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   -    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   -    +1  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune