Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fredensborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fredensborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   40.865    +15.349  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,7    +0,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   6    +3  
Antal normalklasser (2020)
276   165    +111  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   626    +54  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,8    -0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   23,3    -10,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   80.572    -15.270  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   54.036    -3.490  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   6.187    -945  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   10.272    -834  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   73.366    -5.979  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.814    +1.537  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   504    +528  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   6.865    -534  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.418    +326  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.375    +1.875  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   3.630    +5.143  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   588    +738  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   374    +850  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   492    +274  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   741    +1.132  
Venteliste - musikskole (2019)
433   53    +380  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   16    +10  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.991    -697  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.152    +529  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune