Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Solrød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Solrød   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   23.255    +32.959  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   14,9    -0,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2020)
276   118    +158  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   673    +7  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,8    -0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   15,8    -3,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   63.433    +1.869  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   49.428    +1.118  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   6.488    -1.246  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.589    -151  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   64.587    +2.800  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   903    +2.448  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   496    +536  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   5.288    +1.043  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.028    +716  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.154    +4.096  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.305    +7.468  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   217    +1.109  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   84    +1.140  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   120    +646  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   256    +1.617  
Venteliste - musikskole (2019)
433   16    +417  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.500    -206  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   330    +1.351  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune