Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hørsholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hørsholm   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   24.864    +31.350  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   14,0    +0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2020)
276   106    +170  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   595    +85  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,5    -0,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   24,2    -11,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   58.827    +6.475  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   40.302    +10.244  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   10.246    -5.004  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.256    +182  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   65.805    +1.582  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.326    +2.025  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   412    +620  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   3.015    +3.316  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   897    +847  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.563    +3.687  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   3.265    +5.508  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   368    +958  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   292    +932  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   161    +605  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   705    +1.168  
Venteliste - musikskole (2019)
433   205    +228  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   148    -148  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   31    -5  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   3.269    -1.975  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   604    +1.077  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune