Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kerteminde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kerteminde   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   23.812    +32.402  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,5    +1,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2019)
267   110    +157  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   334    +341  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,3    +1,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   12,3    +0,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
63.665   72.720    -9.055  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   56.893    -6.347  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   5.591    -403  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.882    +556  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   71.381    -3.994  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   537    +2.814  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   267    +765  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   5.986    +345  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   679    +1.065  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.221    +4.029  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   724    +8.049  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   170    +1.156  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   59    +1.165  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   200    +566  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   438    +1.435  
Venteliste - musikskole (2019)
433   28    +405  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   4    +22  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.850    -556  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   925    +756  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune