Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kerteminde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kerteminde   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   12.069    +112.800  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   -3.405    +4.044  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   28.358    +57.149  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   268.242    +429.966  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   148.767    +175.964  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   1.057.465    +871.238  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   185.546    +238.607  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   1.697.042    +1.889.768  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   44.979    +17.127  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.767    +6.372  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   822    +2.273  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   21.675    -33.477  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.184    -2.016  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -120    -138  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   1.062    -809  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   70.785    -4.737  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.592    -102  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   47.712    +2.495  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.668    +841  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.355    +47  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.676    +17  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   5.954    +3.040  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   19.969    -12.887  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   2.631    +4.908  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   6.632    +5.960  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune