Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hillerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hillerød   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   51.183    +5.031  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   14,0    +0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   8    +1  
Antal normalklasser (2020)
276   217    +59  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   608    +72  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,4    -0,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   21,7    -8,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   74.700    -9.398  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   50.636    -90  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   8.769    -3.527  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   11.199    -1.761  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   79.430    -12.043  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   2.323    +1.028  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   860    +172  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   9.781    -3.450  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   2.080    -336  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   6.141    +109  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   3.887    +4.886  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   508    +818  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   408    +816  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   407    +359  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.051    +822  
Venteliste - musikskole (2019)
433   84    +349  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   527    -501  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   2.253    -959  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   83    +1.598  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune