Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hillerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hillerød   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   54.422    +4.116  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,8    +0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   8    +1  
Antal normalklasser (2023)
268   212    +56  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   564    +86  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   21,2    +0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   21,7    -8,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   78.634    -3.255  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   50.435    +5.801  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   9.727    -3.468  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   11.528    -1.547  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   88.442    -13.449  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   2.742    +731  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   991    +178  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   9.939    -4.295  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   2.251    -505  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   6.739    -485  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   4.893    +5.451  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   763    +2.053  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   577    +1.079  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   409    -68  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   748    +473  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune