Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lejre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lejre   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   27.996    +28.218  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,6    -0,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2019)
267   140    +127  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   407    +268  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   20,3    +2,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   19,1    -6,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   59.389    -782  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   44.376    +4.953  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   7.500    -2.312  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   9.769    -771  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   66.926    -2.380  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   931    +2.420  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   359    +673  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   6.381    -50  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.098    +646  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.768    +3.482  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.642    +7.131  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   240    +1.086  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   191    +1.033  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   170    +596  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   869    +1.004  
Venteliste - musikskole (2019)
433   80    +353  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   23    +3  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   571    +723  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.184    +497  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune