Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hvidovre   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   53.443    +4.991  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,8    -0,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   10    -1  
Antal normalklasser (2023)
268   251    +17  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   557    +93  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   22,2    -0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   12,2    +0,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   84.819    -9.440  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   63.904    -7.668  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   5.455    +804  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   11.274    -1.293  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   81.620    -6.627  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   2.563    +902  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   894    +281  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   10.377    -4.614  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   2.049    -339  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   5.321    +1.470  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   3.927    +6.260  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   792    +1.297  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   355    +1.231  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   469    -139  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.091    +130  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune