Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hvidovre   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   53.527    +2.687  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,5    +0,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   9    +0  
Antal normalklasser (2020)
276   244    +32  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   620    +60  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,9    -0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   12,2    +0,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   79.252    -13.950  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   61.266    -10.720  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   4.800    +442  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   10.366    -928  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   76.743    -9.356  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   2.493    +858  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   870    +162  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   11.262    -4.931  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.998    -254  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.945    +1.305  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   3.200    +5.573  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   726    +600  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   270    +954  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   713    +53  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.527    +346  
Venteliste - musikskole (2019)
433   114    +319  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   46    -20  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.419    -125  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   28    +1.653  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune