Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Halsnæs   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   31.466    +26.968  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,1    +2,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   6    +3  
Antal normalklasser (2023)
268   98    +170  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   328    +322  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   20,0    +1,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   20,7    -7,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   110.473    -35.094  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   62.443    -6.207  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   11.886    -5.627  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   11.176    -1.195  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   99.188    -24.195  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   1.110    +2.355  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   287    +888  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   7.654    -1.891  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   988    +722  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   3.058    +3.733  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   1.103    +9.084  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   193    +1.896  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   106    +1.480  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   272    +58  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   399    +822  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune