Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Halsnæs   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   31.515    +27.023  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   10,9    +2,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   6    +3  
Antal normalklasser (2024)
266   98    +168  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   320    +344  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   19,6    +2,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   20,7    -7,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   115.026    -40.655  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   64.523    -7.415  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   12.455    -5.431  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   11.375    -884  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   102.110    -22.509  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   1.108    +2.365  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   276    +893  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   7.562    -1.918  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   1.002    +744  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   2.956    +3.298  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   1.171    +9.173  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   278    +2.538  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   111    +1.545  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   276    +65  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   399    +822  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune