Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Halsnæs   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   31.384    +24.830  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   11,7    +2,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2020)
276   113    +163  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   333    +347  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   20,6    +1,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   20,7    -7,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   82.830    -17.528  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   52.507    -1.961  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   9.444    -4.202  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   10.242    -804  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   86.264    -18.877  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   976    +2.375  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   256    +776  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   7.938    -1.607  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   950    +794  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.841    +3.409  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   914    +7.859  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   176    +1.150  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   73    +1.151  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   314    +452  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   529    +1.344  
Venteliste - musikskole (2019)
433   39    +394  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   5    +21  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.485    -191  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.424    +257  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune