Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Halsnæs   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   31.344    +26.482  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   11,1    +2,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
9   6    +3  
Antal normalklasser (2022)
270   102    +168  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
654   335    +319  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
21,7   19,8    +1,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   20,7    -7,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
69.640   107.520    -37.880  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   97.088    -26.608  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
5.922   11.395    -5.473  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   10.939    -1.430  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   97.088    -26.608  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
3.519   1.046    +2.473  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
1.141   299    +842  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
5.874   7.702    -1.828  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.675   971    +704  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
6.634   2.999    +3.635  
Lange videregående uddannelser (2021)
9.926   1.026    +8.900  
Bacheloruddannelser (2021)
2.000   177    +1.823  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
1.474   94    +1.380  
Uoplyst uddannelse (2021)
344   272    +72  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
1.531   484    +1.047  
Venteliste - musikskole (2021)
385   27    +358  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   0    +21  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   1.327    +338  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   1.574    +268  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune