Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nordfyns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nordfyns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   29.665    +26.549  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,0    +1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   6    +3  
Antal normalklasser (2020)
276   153    +123  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   497    +183  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   19,5    +2,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   11,7    +1,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   70.014    -4.712  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   53.918    -3.372  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   6.599    -1.357  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.457    -19  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   72.239    -4.852  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   624    +2.727  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   309    +723  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   7.981    -1.650  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   946    +798  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.540    +3.710  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   797    +7.976  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   152    +1.174  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   70    +1.154  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   249    +517  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   383    +1.490  
Venteliste - musikskole (2019)
433   28    +405  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   16    +10  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   392    +1.289  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune