Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejle Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vejle   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   120.949    -62.515  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,0    +0,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   27    -18  
Antal normalklasser (2023)
268   502    -234  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   394    +256  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   21,2    +0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   19,8    -7,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   77.424    -2.045  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   52.165    +4.071  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   9.217    -2.958  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.475    +506  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   72.565    +2.428  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   4.325    -860  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   2.267    -1.092  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   24.386    -18.623  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   4.819    -3.109  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   14.731    -7.940  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   7.573    +2.614  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   965    +1.124  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   464    +1.122  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   890    -560  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.049    +172  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune