Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejle Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vejle   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   115.748    -59.534  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,6    +0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   27    -18  
Antal normalklasser (2020)
276   434    -158  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   404    +276  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   25,1    -2,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   19,8    -7,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   68.834    -3.532  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   47.694    +2.852  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   8.763    -3.521  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.055    +383  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   66.918    +469  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   3.696    -345  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   2.062    -1.030  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   24.698    -18.367  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   4.320    -2.576  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   12.980    -6.730  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   5.919    +2.854  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   847    +479  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   307    +917  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   1.139    -373  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.918    -45  
Venteliste - musikskole (2019)
433   289    +144  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   71    -45  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.241    +53  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune