Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejle Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vejle   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   121.696    -63.158  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   13,0    +0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   27    -18  
Antal normalklasser (2023)
268   502    -234  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   394    +256  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   21,2    +0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   19,8    -7,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   77.424    -2.045  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   52.165    +4.071  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   9.217    -2.958  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.475    +506  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   72.565    +2.428  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   4.281    -808  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   2.298    -1.129  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   24.360    -18.716  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   4.927    -3.181  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   14.715    -8.461  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   7.891    +2.453  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   1.308    +1.508  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   486    +1.170  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   898    -557  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.049    +172  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune