Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Norddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Norddjurs   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   37.089    +19.125  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   11,2    +2,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   5    +4  
Antal normalklasser (2020)
276   123    +153  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   548    +132  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,3    -0,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   14,5    -1,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   75.863    -10.561  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   49.991    +555  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   6.541    -1.299  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.293    +1.145  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   73.716    -6.329  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   971    +2.380  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   514    +518  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   10.541    -4.210  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.082    +662  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.878    +3.372  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   698    +8.075  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   138    +1.188  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   40    +1.184  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   349    +417  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   470    +1.403  
Venteliste - musikskole (2019)
433   24    +409  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   36    -10  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   876    +418  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.970    -289  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune