Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holbæk   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   73.440    -15.006  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,8    +0,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   12    -3  
Antal normalklasser (2023)
268   252    +16  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   450    +200  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   21,4    +0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   28,1    -15,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   70.947    +4.432  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   40.719    +15.517  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   12.812    -6.553  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.473    +508  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   72.865    +2.128  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   2.760    +705  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   1.037    +138  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   16.711    -10.948  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   2.630    -920  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   7.996    -1.205  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   3.126    +7.061  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   512    +1.577  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   204    +1.382  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   539    -209  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   498    +723  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune