Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holbæk   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   71.541    -15.327  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,4    +0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   5    +4  
Antal normalklasser (2020)
276   275    +1  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   1.115    -435  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   20,3    +1,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   28,1    -15,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   73.135    -7.833  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   42.671    +7.875  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   12.166    -6.924  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.600    +838  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   63.508    +3.879  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   2.558    +793  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   860    +172  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   17.112    -10.781  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   2.367    -623  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   7.363    -1.113  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.473    +6.300  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   459    +867  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   164    +1.060  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   594    +172  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   972    +901  
Venteliste - musikskole (2019)
433   100    +333  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   22    -22  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   19    +7  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.888    -594  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.096    +585  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune