Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holbæk   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   74.129    -15.591  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,6    +0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   12    -3  
Antal normalklasser (2024)
266   247    +19  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   443    +221  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   21,5    +1,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   28,1    -15,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   90.441    -16.070  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   51.547    +5.561  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   13.961    -6.937  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   9.910    +581  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   77.381    +2.220  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   2.779    +694  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   1.092    +77  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   16.671    -11.027  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   2.671    -925  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   8.052    -1.798  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   3.277    +7.067  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   603    +2.213  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   214    +1.442  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   540    -199  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   498    +723  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune