Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Dragør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Dragør   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   14.640    +43.186  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   14,7    -1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
9   3    +6  
Antal normalklasser (2022)
270   82    +188  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
654   640    +14  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
21,7   23,4    -1,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   2,5    +10,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
69.640   61.856    +7.784  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   69.598    +882  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
5.922   2.156    +3.766  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   10.210    -701  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   69.598    +882  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
3.519   708    +2.811  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
1.141   274    +867  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
5.874   2.357    +3.517  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.675   591    +1.084  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
6.634   1.484    +5.150  
Lange videregående uddannelser (2021)
9.926   1.370    +8.556  
Bacheloruddannelser (2021)
2.000   185    +1.815  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
1.474   106    +1.368  
Uoplyst uddannelse (2021)
344   96    +248  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
1.531   192    +1.339  
Venteliste - musikskole (2021)
385   103    +282  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   0    +21  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   2.800    -1.135  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   2.581    -739  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune