Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Dragør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Dragør   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   14.494    +41.720  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   15,0    -0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   3    +6  
Antal normalklasser (2020)
276   82    +194  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   648    +32  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   23,7    -1,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   2,5    +10,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   52.991    +12.311  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   47.435    +3.111  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   2.207    +3.035  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.175    +263  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   61.391    +5.996  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   773    +2.578  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   216    +816  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   2.510    +3.821  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   580    +1.164  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   1.402    +4.848  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.218    +7.555  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   179    +1.147  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   84    +1.140  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   82    +684  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   255    +1.618  
Venteliste - musikskole (2019)
433   123    +310  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   2.750    -1.456  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   2.482    -801  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune