Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Dragør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Dragør   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   14.609    +43.825  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   14,9    -1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   3    +6  
Antal normalklasser (2023)
268   83    +185  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   644    +6  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   23,3    -1,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   2,5    +10,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   63.883    +11.496  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   56.644    -408  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   2.489    +3.770  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   10.651    -670  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   71.658    +3.335  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   677    +2.788  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   273    +902  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   2.302    +3.461  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   581    +1.129  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   1.468    +5.323  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   1.413    +8.774  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   187    +1.902  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   113    +1.473  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   84    +246  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
1.531   192    +1.339  
Venteliste - musikskole (2021)
385   103    +282  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   0    +21  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   2.800    -1.135  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   2.581    -739  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune