Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Dragør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Dragør   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   14.569    +43.969  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   14,8    -1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   3    +6  
Antal normalklasser (2023)
268   83    +185  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   644    +6  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   23,3    -1,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   2,5    +10,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   63.883    +11.496  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   56.644    -408  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   2.489    +3.770  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   10.651    -670  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   71.658    +3.335  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   711    +2.762  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   276    +893  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   2.238    +3.406  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   586    +1.160  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   1.449    +4.805  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   1.434    +8.910  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   199    +2.617  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   107    +1.549  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   79    +262  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   164    +1.057  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune