Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ishøj Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ishøj   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   22.989    +33.225  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,3    +0,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   5    +4  
Antal normalklasser (2020)
276   96    +180  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   408    +272  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,3    +0,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   22,3    -9,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   96.698    -31.396  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   64.381    -13.835  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   8.059    -2.817  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   11.786    -2.348  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   87.904    -20.517  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   854    +2.497  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   380    +652  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   4.679    +1.652  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   776    +968  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   1.762    +4.488  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   935    +7.838  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   212    +1.114  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   78    +1.146  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   421    +345  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   484    +1.389  
Venteliste - musikskole (2019)
433   68    +365  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   11    +15  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   499    +1.182  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune