Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ikast-Brande Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ikast-Brande   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   41.369    +14.845  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   14,0    +0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   12    -3  
Antal normalklasser (2020)
276   186    +90  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   358    +322  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   23,1    -0,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   12,2    +0,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   70.487    -5.185  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   52.398    -1.852  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   6.935    -1.693  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.905    +533  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   64.570    +2.817  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   993    +2.358  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   647    +385  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   10.401    -4.070  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.466    +278  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   3.375    +2.875  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.184    +7.589  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   202    +1.124  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   80    +1.144  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   421    +345  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   406    +1.467  
Venteliste - musikskole (2019)
433   48    +385  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   16    +10  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.700    -406  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   836    +845  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune