Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ærø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   5.964    +50.250  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   9,6    +4,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   1    +8  
Antal normalklasser (2019)
267   22    +245  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   436    +239  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   19,8    +2,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   15,8    -3,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   71.168    -12.561  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   52.714    -3.385  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   8.497    -3.309  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   6.173    +2.825  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   63.595    +951  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   167    +3.184  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   55    +977  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   1.517    +4.814  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   191    +1.553  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   561    +5.689  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   183    +8.590  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   31    +1.295  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   12    +1.212  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   50    +716  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   145    +1.728  
Venteliste - musikskole (2019)
433   4    +429  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   450    +844  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune