Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ærø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   5.960    +52.578  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   9,3    +4,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   1    +8  
Antal normalklasser (2024)
266   20    +246  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   376    +288  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   19,3    +3,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   15,8    -3,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   96.586    -22.215  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   65.584    -8.476  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   10.973    -3.949  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   7.498    +2.993  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   79.392    +209  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   151    +3.322  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   63    +1.106  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   1.430    +4.214  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   230    +1.516  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   556    +5.698  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   242    +10.102  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   62    +2.754  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   22    +1.634  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   43    +298  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   72    +1.149  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune