Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ærø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   5.964    +50.250  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   9,3    +4,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   1    +8  
Antal normalklasser (2020)
276   22    +254  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   404    +276  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   18,4    +3,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   15,8    -3,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   75.006    -9.704  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   54.964    -4.418  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   9.514    -4.272  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   6.373    +3.065  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   67.065    +322  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   167    +3.184  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   55    +977  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   1.517    +4.814  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   191    +1.553  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   561    +5.689  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   183    +8.590  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   31    +1.295  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   12    +1.212  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   50    +716  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   145    +1.728  
Venteliste - musikskole (2019)
433   4    +429  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   450    +844  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune