Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ærø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   6.008    +52.426  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   9,4    +4,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   1    +8  
Antal normalklasser (2023)
268   22    +246  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   404    +246  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   18,8    +3,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   15,8    -3,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   88.809    -13.430  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   63.728    -7.492  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   9.901    -3.642  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   7.277    +2.704  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   76.284    -1.291  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   146    +3.319  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   63    +1.112  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   1.457    +4.306  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   228    +1.482  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   579    +6.212  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   234    +9.953  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   41    +2.048  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   23    +1.563  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   39    +291  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   72    +1.149  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune