Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ærø   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   6.025    +51.801  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   36,8    -17,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   2.018    +7.987  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   273    +769  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   26,8    -1,7  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   44,5    -3,1  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   47    +131  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   4    +29  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   48,00    +8,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   49.525    +9.491  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   26.086    -5.766  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   0,0    +41,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,0    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,4    +0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   2,2    +1,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,3    -0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.712    +680  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   385    +2.225  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   66,7    +596,6  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   7,2    +492,1  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   58,4    +83,0  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   1,1    +21,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune