Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Bornholm   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   39.545    +18.281  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   10,7    +2,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2022)
270   119    +151  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
654   342    +312  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
21,7   20,1    +1,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   33,0    -20,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
69.640   79.138    -9.498  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   71.995    -1.515  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
5.922   13.621    -7.699  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   7.670    +1.839  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   71.995    -1.515  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
3.519   1.137    +2.382  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
1.141   341    +800  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
5.874   9.836    -3.962  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.675   979    +696  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
6.634   3.789    +2.845  
Lange videregående uddannelser (2021)
9.926   1.266    +8.660  
Bacheloruddannelser (2021)
2.000   270    +1.730  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
1.474   86    +1.388  
Uoplyst uddannelse (2021)
344   300    +44  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
1.531   574    +957  
Venteliste - musikskole (2021)
385   79    +306  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   7    +14  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   1.300    +365  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune