Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Bornholm   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   39.570    +17.044  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   10,9    +3,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2020)
276   111    +165  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   348    +332  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,9    +0,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   33,0    -20,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   71.146    -5.844  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   40.073    +10.473  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   13.587    -8.345  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   7.223    +2.215  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   66.163    +1.224  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.044    +2.307  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   347    +685  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   10.158    -3.827  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   960    +784  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   3.576    +2.674  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.063    +7.710  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   248    +1.078  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   68    +1.156  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   324    +442  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
1.713   809    +904  
Venteliste - musikskole (2020)
383   55    +328  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2020)
23   8    +15  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.308   1.300    +8  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
1.762   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune