Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Bornholm   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   39.332    +19.206  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   10,6    +2,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2024)
266   111    +155  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   310    +354  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   19,5    +3,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   33,0    -20,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   88.036    -13.665  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   45.881    +11.227  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   15.131    -8.107  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   8.385    +2.106  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   79.225    +376  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   1.118    +2.355  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   376    +793  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   9.507    -3.863  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   1.007    +739  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   3.824    +2.430  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   1.375    +8.969  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   332    +2.484  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   106    +1.550  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   286    +55  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   422    +799  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune