Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Bornholm   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   39.602    +18.832  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   10,7    +2,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2023)
268   114    +154  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   332    +318  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   20,3    +1,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   33,0    -20,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   79.884    -4.505  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   44.060    +12.176  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   13.945    -7.686  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.097    +1.884  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   75.872    -879  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   1.127    +2.338  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   341    +834  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   9.708    -3.945  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   1.020    +690  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   3.896    +2.895  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   1.347    +8.840  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   270    +1.819  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   107    +1.479  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   288    +42  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   422    +799  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune