Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sorø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Sorø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   30.478    +28.060  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,7    +0,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   6    +3  
Antal normalklasser (2024)
266   116    +150  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   426    +238  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   22,1    +0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   20,7    -7,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   80.440    -6.069  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   53.328    +3.780  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   9.972    -2.948  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   10.203    +288  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   79.813    -212  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   1.019    +2.454  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   274    +895  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   7.083    -1.439  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   979    +767  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   3.025    +3.229  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   1.822    +8.522  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   290    +2.526  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   130    +1.526  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   209    +132  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   358    +863  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune