Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sorø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Sorø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   30.444    +27.990  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,8    +0,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   6    +3  
Antal normalklasser (2023)
268   118    +150  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   421    +229  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   21,4    +0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   20,7    -7,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   81.277    -5.898  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   52.746    +3.490  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   9.531    -3.272  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.805    +176  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   76.340    -1.347  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   959    +2.506  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   275    +900  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   7.165    -1.402  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   941    +769  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   3.036    +3.755  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   1.730    +8.457  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   266    +1.823  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   132    +1.454  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   204    +126  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   358    +863  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune