Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sorø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Sorø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   29.881    +26.333  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,9    +0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   6    +3  
Antal normalklasser (2019)
267   130    +137  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   464    +211  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,5    +1,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   20,7    -7,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   66.833    -8.226  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   45.827    +3.502  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   8.090    -2.902  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   9.384    -386  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   66.476    -1.930  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   878    +2.473  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   261    +771  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   7.259    -928  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   943    +801  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.831    +3.419  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.390    +7.383  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   216    +1.110  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   99    +1.125  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   239    +527  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   803    +1.070  
Venteliste - musikskole (2019)
433   30    +403  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   92    -66  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   2.024    -730  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune